SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

มาตรวัดความดันไดอะแฟรมซีลอุณหภูมิสูง

มาตรวัดความดันไดอะแฟรมซีลอุณหภูมิสูง

มาตรวัดความดันไดอะแฟรมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไดอะแฟรมกับความดันที่รู้จักในการวัดความดันในของเหลว แอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจมีฤทธิ์กัดกร่อน, อุณหภูมิสูง, การอุดตันหรือต้องใช้ของเหลวสุขาภิบาลที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในท่อหรือภาชนะ
เครื่องวัดความดันซีลทางเคมีชนิดนี้พร้อมไดอะแฟรมแบบหน้าแปลนและหอปรุงอาหารเพื่อวัดของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง
เครื่องมืออัตโนมัติของซิลเวอร์จัดหาหอระบายความร้อนไดอะแฟรมวัดความดันตราประทับในราคาต้นทุนต่ำ

ฝากข้อความไว้ ส่งอีเมลถึงเรา

เราจะติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมง