SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

โดยสื่อ
เครื่องวัดการไหล

ลูกค้าชาวอิหร่านเยี่ยมชม

Iranian Customer Visiting เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2013 ลูกค้าชาวอิหร่านเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราลูกค้าของไอร์แลนด์ได้เข้าเยี่ยมชม เครื่องวัดความดันมาตรวัด ระดับมาตรวัดมิเตอร์เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องส่งสัญญาณและสายการผลิตการผลิตเชิงปฏิบัติการอื่น ๆ ในเวลาเดียวกับความเข้าใจในเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ของฉัน ลูกค้าชาวอิหร่านให้ความสำคัญกับบรรยากาศที่กลมกลืนกันในความร่วมมือระยะยาวเพื่อบรรลุข้อตกลงเบื้องต้น

ข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง