SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

โดยสื่อ
เครื่องวัดการไหล
เครื่องวัดระดับ

การเลือกและติดตั้งเครื่องวัดความดัน

ทางเลือกที่ถูกต้องของเครื่องวัดความดัน

เครื่องวัดความดันที่ ถูกต้องรวมทั้งประเภทของ เครื่องวัด ความดันช่วงความถูกต้องและความไวขนาดและความจำเป็นในการส่งผ่านและหน้าที่อื่น ๆ เช่นการแสดงการบันทึกการควบคุมสัญญาณเตือนและอื่น ๆ

พื้นฐานหลักสำหรับการเลือกเครื่องวัดความดัน:

1. ข้อกำหนดสำหรับการวัดการผลิตกระบวนการรวมทั้งช่วงและความถูกต้อง ในกรณีที่มีการทดสอบแบบสถิต (หรือการเปลี่ยนแปลงที่ช้า) ค่าความดันสูงสุดที่วัดได้คือสองในสามของมาตรวัดความดันเต็มรูปแบบ ในกรณีของความดันผันผวนค่าความดันสูงสุดที่วัดได้คือครึ่งหนึ่งของขนาดเต็ม

เครื่องวัดความดันที่ใช้ทั่วไปคือ 0.05, 0.1, 0.25, 0.4, 1.0, 1.5 และ 2.5 และควรเลือกจากความถูกต้องของกระบวนการผลิตและมุมทางเศรษฐกิจ ข้อผิดพลาดที่อนุญาตสูงสุดของมิเตอร์คือผลคูณของเครื่องวัดความดันและเปอร์เซ็นต์ของความถูกต้อง หากค่าความผิดพลาดเกินความถูกต้องของความต้องการของกระบวนการเครื่องวัดความดันที่มีความแม่นยำสูงจะถูกแทนที่

2. สมบัติของตัวกลางที่วัดได้เช่นสถานะ (แก๊สของเหลว) อุณหภูมิความหนืดการกัดกร่อนระดับมลพิษการติดไฟและการระเบิดและอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นตารางออกซิเจนและนาฬิกาอะเซทิลีนพร้อมสัญลักษณ์ "ห้ามน้ำมัน" เครื่องวัดความเค้นการกัดกร่อนสำหรับเครื่องวัดความดันสูงปานกลางอุณหภูมิสูงมาตรวัดความดันไดอะแฟรมและอื่น ๆ

3. สภาวะแวดล้อมเช่นอุณหภูมิห้องการกัดกร่อนการสั่นสะเทือนความชื้น ฯลฯ เช่นเครื่องวัดความดันแบบสั่นสะเทือนเพื่อสภาพแวดล้อมการสั่นสะเทือน

4. เหมาะสำหรับการสังเกตการณ์ เลือกอุปกรณ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน (รูปร่างขนาด) ตามตำแหน่งและความสว่างของเครื่องข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง